Crematie

Moet de afscheidsviering in het crematorium plaatsvinden?

Nee, de afscheidsviering kan ook in een kerk, zaal, uitvaartcentrum of een andere locatie plaatsvinden. Er is dan alleen een technische crematie in het crematorium nodig.

Wat gebeurt er met brillen, pacemakers, etc?

Pacemakers moeten worden verwijderd voordat iemand kan worden gecremeerd. Ze leveren namelijk ontploffingsgevaar op en dat kan de oven beschadigen. Stalen pinnen en ander orthopedisch edelstaal worden verzameld door alle crematoria in Nederland. De metalen worden gerecycled en de opbrengst wordt door de Stichting Dokter Vaillant (de eerste persoon die in Nederland werd gecremeerd) aan goede doelen gegeven. Brillen worden teruggegeven aan de familie indien gewenst of door ons ingezameld voor een goed doel.

Mag je ook zonder kist gecremeerd worden?

In de meeste crematoria is het mogelijk zonder kist gecremeerd te worden. Wel ben je verplicht de overledene op te baren op een stevige bodemplank met opstaande randen. De overledene dient te zijn opgebaard in bijvoorbeeld een lijkwade of doeken van natuurlijke materialen. De overledene dient volledig in deze doeken te worden gewikkeld. Vraag bij crematoria of begraafplaatsen naar de mogelijkheden en regels.

Wat gebeurt er met het goud en chirurgisch staal dat na de crematie overblijft?

De resten van edelmetalen en chirurgisch staal worden via de Landelijke Vereniging van Crematoria ingezameld. De opbrengsten gaan naar goede doelen. Iedereen kan voorstellen doen hiervoor.

Wanneer wordt iemand gecremeerd?

Als de plechtigheid is afgelopen, gaat de kist met de overledene naar de ovenruimte. Daarna begint de crematie meestal al snel. In die crematoria waar men maar één oven heeft, zou het kunnen zijn dat de crematie niet aansluit op de dienst. In verband met het verlof tot cremeren dient het crematieproces nog wel dezelfde dag plaats te vinden.

Mag ik bij het invoeren van de kist in de oven aanwezig zijn?

Bij de meeste crematoria is dit toegestaan. Geeft u deze wens wel van tevoren aan. Meestal is er wel een beperking aan het aantal mensen dat mee kan naar de ovenruimte in verband met beschikbare ruimte en veiligheid.

Waarom moet een pacemaker voor crematie verwijderd worden?

De pacemaker zou schade aan de oven kunnen veroorzaken omdat de batterijen kunnen exploderen.

Wat gebeurt er met de asresten na crematie?

Na afloop van de crematie wordt de ovenkamer zorgvuldig gereinigd. De as wordt samen met het identificatiesteentje afgekoeld, van metaaldelen ontdaan en in een afsluitbare urn verzameld. Op de deksel van de urn is de naam van de overledene, van het crematorium en het crematienummer gegraveerd.

Wordt iedereen apart gecremeerd?

Ja. De crematie-oven biedt slechts ruimte voor een kist tegelijk. Het is wettelijk ook niet toegestaan meer overledenen tegelijk te cremeren.

Hoe lang duurt een crematie?

Dat is afhankelijk van het type crematie-oven. Gemiddeld tussen de 75 en 90 minuten. Er bestaan echter ook crematie-ovens die er een paar uur over doen om een crematie af te ronden.

Hoeveel mensen laten zich in Nederland cremeren?

Het aantal crematies neemt in Nederland al jaren toe. In 2018 werden van 153.249 sterfgevallen 100.089 personen gecremeerd, dat was bijna 66 procent. In 1999 bedroeg dit aantal 67.569 (48%). En in 1950 was het aandeel slechts 2 procent.