Buitenland

Is begraven of cremeren in het buitenland mogelijk?

Ja, dat is tegenwoordig geen probleem. Steeds meer mensen die niet in Nederland geboren zijn, willen de uitvaart laten plaatsvinden in hun land van herkomst. Een uitvaart in het buitenland brengt wel extra kosten met zich mee, zoals de repatriëring.

Ik woon in het buitenland. Kan ik een uitvaart toch in Nederland laten plaatsvinden?

Goemans uitvaartzorg kan in Nederland alles voor je regelen, terwijl je de terugreis maakt met jouw dierbare. Bewaar buitenlandse nota’s en de akte van overlijden. Vraag de nota’s in een leesbare taal (bijvoorbeeld Engels) op te stellen.

Wat moet ik doen als iemand in het buitenland overlijdt?

Als je op reis bent in het buitenland, bel dan eerst de reisverzekering. Die zorgt voor repatriëring van de overledene.

Als je in het buitenland woont, kun je contact opnemen met Goemans uitvaartzorg. Wij kunnen vanuit Nederland alles regelen.

Hoe snel na aankomst in Nederland dient de uitvaart plaats te vinden?

De begrafenis of crematie gebeurt niet eerder dan 36 uur na het overlijden en niet later dan uiterlijk op de zesde werkdag na die van het overlijden. Als de termijn van zes dagen al voorbij is: zo snel mogelijk. De dag van overlijden telt niet mee.