Algemeen

Wat moet ik en wat mag ik?

Er zijn slechts enkele dingen die moeten als het om de uitvaart gaat. Denk aan de verklaring die een arts moet afleggen over het overlijden, het doen van de aangifte en het begraven of cremeren binnen de wettelijke termijn (uiterlijk de 6e dag na de dag van overlijden, tenzij uitstel is verkregen; de uitvaartondernemer kan uitstel verkrijgen). Veel van de andere zaken met betrekking tot de uitvaart zijn vrij. De nabestaanden mogen veel zelf en kunnen vaak ook veel zelf. In een goed gesprek kun je je eigen ideeën naar voren brengen en kan onze uitvaartverzorger je informeren over mogelijkheden. Zelf de kaart maken, de kist beschilderen, de overledene verzorgen of aankleden, de kist dragen tijdens de uitvaart, muziek maken, etc. Doorgaans wordt ervaren dat ‘zelf iets doen’ ook bijdraagt aan een goede rouwverwerking.

Zijn er alternatieven voor zwarte rouwauto's?

Ja, rouwauto’s zijn in meerdere kleuren beschikbaar. Bijvoorbeeld in het wit, grijs en donkerrood. Tegenwoordig is er ook een uitvaartbus. In deze bus is ruimte voor de kist en de nabestaanden. Je hebt dan geen volgauto’s nodig. Alternatieven voor een rouwauto zijn bijvoorbeeld een boot, motor met zijspan en fiets met aanhanger.

Wat is resomeren?

Resomeren (of bio-cremeren) als nieuwe vorm van lijkbezorging betekent “oplossen in water”. Door middel van een alkalische (basische) vloeistof wordt het lichaam van de overledene onder verhoogde druk en temperatuur afgebroken.
Na afloop van het proces blijft er een volledig steriele, waterige vloeistof en compleet schoon wit poeder over. In Nederland is deze methode nog niet toegestaan.

Kan ik hulp krijgen bij het formuleren van mijn uitvaartwensen?

Ja, dat kan. Neem in dat geval contact met ons op en één van onze uitvaartverzorgers neemt dan contact met je op om langs te komen en je te helpen.

Wat moet ik doen bij een overlijden?

In eerste instantie bel je de huisarts of de centrale huisartsenpost. De arts komt zo snel mogelijk om het overlijden vast te stellen en maakt dan een officiële verklaring van overlijden. Deze verklaring is nodig om aangifte van overlijden te doen bij de burgerlijke stand. Vervolgens kun je de naaste familie op de hoogte stellen.

Als je dat hebt gedaan, kun je contact opnemen met Goemans uitvaartzorg. Je kunt ons 24 uur per dag
7 dagen in de week bereiken.

Wat is cryomeren?

Het overleden lichaam wordt door middel van een bad in vloeibaar stikstof bevroren en vervolgens door trillingen teruggebracht tot een grote hoeveelheid witte poeder, 25-30 kilo in totaal. Dit poeder kan vervolgens begraven of gecremeerd worden. Deze methode is ontwikkeld in Zweden en wordt momenteel getest. In Nederland is deze vorm van lijkbezorging nog niet toegestaan en dus ook niet mogelijk.

Wanneer moet de uitvaart plaatsvinden?

De begrafenis of crematie mag niet eerder dan 36 uur na het overlijden plaatsvinden. Verder mag de begrafenis of crematie niet later plaatsvinden, dan uiterlijk op de zesde werkdag na die van het overlijden. De dag van overlijden telt niet mee. Zo nodig kan via de Officier van Justitie toestemming gevraagd worden hiervan af te wijken. Bijvoorbeeld, omdat er nog iemand uit het buitenland moet overkomen.

Wat als er niemand is die de uitvaart kan of wil verzorgen?

In artikel 21 van de Wet op de lijkbezorging staat dat de gemeente de plicht heeft om de uitvaart te verzorgen als er iemand binnen de gemeentegrenzen komt te overlijden van wie geen erfgenamen bekend zijn of waarvan de erfgenamen niet in staat zijn de uitvaart te betalen.

De gemeente wordt dan de opdrachtgever van de uitvaart. De gemeente bepaalt ook hoe de uitvaart zal verlopen. Zij beslissen of het een begrafenis of crematie wordt, of er wel of geen gelegenheid tot afscheid is en of er wel of geen familieleden aanwezig mogen zijn. Iedere gemeente gaat hier anders mee om, over het algemeen zal de uitvaart erg sober zijn.

Kinderen zijn op grond van de wet altijd verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart van hun ouders, ook als de gemeente die heeft moeten regelen, maar ook omgekeerd. Ouders zijn op grond van de wet altijd verantwoordelijk voor de uitvaart van hun kinderen, ook als de gemeente die heeft moeten regelen.

Is een kartonnen kist toegestaan?

Het is meestal wel toegestaan. Maar om veilig te kunnen begraven/cremeren zullen de meeste begraafplaatsen en crematoria ook een houten bodemplaat verlangen waar de kist op kan worden geplaatst. In de crematoria waar men een relatief nieuwe oven heeft, is het om technische redenen niet toegestaan. Laat je uitvaartverzorger dit voor de zekerheid bij de vestiging informeren.

Kan ik mijn lichaam ter beschikking stellen aan de wetenschap?

Ja, dat is mogelijk. Wie zijn/haar lichaam ter beschikking stelt aan de medische wetenschap, helpt daarmee aanstaande artsen en specialisten hun vakgebied te beheersen. Je dient met jouw huisarts of behandelend arts in het ziekenhuis een aantal stappen te doorlopen om hiervoor in aanmerking te komen.

Na overlijden wordt het lichaam direct overgebracht naar het ziekenhuis. Daar blijft het gedurende langere tijd, soms wel een paar jaar. Het is mogelijk een herdenkingsdienst te organiseren omdat er geen plechtigheid kan plaatsvinden. Goemans uitvaartzorg helpt je hier graag bij.

Wat kan je vooraf al regelen?

Niets hoeft, veel kan. Wij benadrukken altijd dat het goed is om voorbereid te zijn. In verband met het overlijden is het bijvoorbeeld verstandig om te denken aan het verzamelen van adressen voor de rouwbrieven, kleding voor de overledene, uitvaartpolis(sen), eigendomsbewijs van een graf, muziek, tekst. Wanneer je een afbeelding op een rouwkaart wilt hebben, kun je deze alvast uitzoeken. Dat scheelt tijd op het moment dat het overlijden aan de orde is en er tijdsdruk ontstaat op het verzenden van de rouwbrieven.

Hoe gaat het met euthanasie?

Voor de laatste verzorging en alles wat daar op volgt, maakt het niet uit waar of hoe iemand overleden is. In geval van euthanasie komt de gemeentelijke schouwarts langs voor onderzoek omdat euthanasie gezien wordt als een onnatuurlijke dood. Nadat het lichaam vrijgegeven is, gaat alles op dezelfde wijze als bij overlijden door een natuurlijke doodsoorzaak.

Mag je ook zonder kist begraven of gecremeerd worden?

In de meeste crematoria is het mogelijk zonder kist gecremeerd te worden. Wel bent u verplicht de overledene op te baren op een stevige bodemplank met opstaande randen. De overledene dient te zijn opgebaard in bijvoorbeeld een lijkwade of doeken van natuurlijke materialen, in verband met de veiligheid bij het invoeren van de plank in de oven. De overledene dient volledig in deze doeken te worden gewikkeld.

Wat gebeurt er bij een niet-natuurlijke doodsoorzaak?

Bij een niet-natuurlijke doodsoorzaak, zoals bij een ongeluk, wordt naast een arts ook de politie ingeschakeld. Onze uitvaartverzorger kan met jou alle mogelijkheden doornemen maar de uitvaart kan pas geregeld worden nadat de bevoegde instanties het lichaam hebben vrijgegeven.

Heeft de rouwstoet tegenwoordig weer voorrang in het verkeer?

Nee, een rouwstoet heeft geen voorrang en men mag niet door het rode licht rijden. Wel is het “doorsnijden” van een rouwstoet vanaf 1 juli 2010 verboden. Auto’s die meerijden in de stoet moeten twee zwarte vlaggetjes aan de zijramen bevestigen. Onze uitvaartverzorger kan hiervoor zorgen. Die bepaling is niet uit gebrek aan eerbied verdwenen, maar uit praktische overwegingen.

Welke vormen van lijkbezorging zijn er?

Begraven en cremeren zijn al decennia de standaardvormen van lijkbezorging, maar men kan zich ook ter beschikking stellen van de wetenschap. Het lichaam wordt dan na overlijden gebruikt voor medisch wetenschappelijk onderwijs en onderzoek. Een crematie of begrafenis vindt dus niet plaats. Wel kunnen nabestaanden uiteraard een herdenkingsceremonie houden.

Resomeren (of bio-cremeren) als nieuwe vorm van lijkbezorging betekent “oplossen in water”. Door middel van een alkalische (basische) vloeistof wordt het lichaam van de overledene onder verhoogde druk en temperatuur afgebroken.
Na afloop van het proces blijft er een volledig steriele, waterige vloeistof en compleet schoon wit poeder over. In Nederland is deze methode nog niet toegestaan. Yarden onderzoekt al wel de mogelijkheden om resomeren in Nederland mogelijk te gaan maken.

Met wie werkt Goemans samen?

Op lokaal niveau werken we samen met bijna alle crematoria, kerken en condoleancegelegenheden, diverse bloemisten en de meeste uitvaartcentra. Als uitgangspunt hanteren we dat zij aan de kwaliteitseisen voldoen die het Keurmerk Uitvaartzorg stelt en onze eigen werkwijze.

Daarnaast verwijzen wij nabestaanden met specifieke vragen door naar professionals waar we goede ervaringen mee hebben. Daarbij kunt u denken aan vragen of hulp bij rouwverwerking, notarieel, belasting en financieel advies of praktisch advies.

Ik wil graag werken in de uitvaartbranche. Hoe pak ik dat aan?

Er zijn specifieke opleidingen voor uitvaartverzorger of de verzorging van overledenen. Een van de opleidingsinstellingen is Docendo in Geldermalsen. Maar een vakopleiding of ervaring in de uitvaartzorg is niet altijd nodig. Persoonlijke eigenschappen als een flexibele en dienstverlenende instelling zijn wel van belang. U moet bovendien kunnen omgaan met de emoties die dit werk met zich meebrengt. Eventuele vacatures vindt u bij Werken bij Goemans.