Teksten en gedichten voor rouwbrief

Wanneer er een dierbare overlijdt moet er in een korte tijd veel geregeld worden. De kans is groot dat je hoofd er niet naar staat om zelf een gedicht of tekst te schrijven. Om die reden hebben wij voor verschillende overlijdensteksten en -gedichten geschreven. Je kan deze teksten overnemen en gebruiken voor de rouwbrief, maar ze kunnen ook als inspiratie dienen.
Klik op een categorie voor de bijbehorende teksten.

Klik op een van onderstaande categorieën om de rouwkaart/rouwbrief teksten en gedichten te bekijken.

Gedichten algemeen

1. Waar liefde is, bestaat geen voorbij.

2. Ieder einde draagt een begin in zich.

3. De dood is slechts een andere dimensie.

4. Mijn laatste groet is aan hen
die mij kenden en die mij liefhadden.

5. Degenen die ik liefheb, heb ik verlaten
om degenen die ik liefhad terug te zien.

6. Treur niet dat ik gestorven ben,
maar wees blij dat ik geleefd heb.

7. Voor wie leeft in eenvoud,
is het leven eenvoudig.

8. Omdat er liefde is,
bestaat er geen voorbij.
In alle eeuwigheid ben jij.

9. Als de trom is stilgevallen,
wie slaat dan nog de maat?
De melodie klinkt echter door
zoals in ons hart geschreven staat.

10. Hij/Zij blijft geborgen in onze herinnering,
geworteld in ons bestaan.
Wij hebben diepe bewondering
voor wat hij/zij voor ons heeft gedaan.

11. Dwars door de stille leegte
klinkt de echo van jouw lach.
Zachtjes, van een afstand,
alsof ik je daarnet nog zag.

12. Waar je ook bent, ik zou het niet weten.
Niet in tijd of afstand te meten.
Ik heb je bij me, diep in mij.
Daarom ben je zo dichtbij.

13. We staan niet altijd stil bij het woord ‘samen’,
maar het is een groot gemis, als ‘samen’ uit je leven is.

14. Ik wou dat ik een vogel was met zachte, witte veren
en vliegen kon, heel hoog, naar jou
om nooit meer terug te keren.

15. Veel fijne herinneringen verzachten onze smart.
Voorgoed uit ons midden, maar altijd in ons hart.

16. In je hart leven mensen
die daar helemaal thuis zijn
en die daar blijven wonen,
zelfs als ze dood zijn.

17. De leegte om het verlies
zijn nu de oevers van mijn leven.

18. Als de levenscirkel wordt verbroken,
laat dan je geliefde gaan
in dankbaarheid voor alles
wat gedeeld mocht worden.

19. Wezenlijke verbondenheid
gaat aan ruimte en tijd voorbij.

20. Niets wordt gevormd.
Niets sterft.
Alles verkeert eenvoudig
in overgang.

21. De enige grenzen die we hebben,
zijn de grenzen waarin we geloven.

22. Glimlach als jullie aan me denken.

23. Er is een land van de levenden.
Er is een land van de doden.
De brug ertussen is liefde

24. De tijd is een machtige cirkel.
Er is geen begin, geen einde.
Alles keert steeds en steeds weer terug,
voor eeuwig.

25. Van het concert des levens
krijgt niemand een program.

26. Heel bijzonder, heel gewoon,
gewoon een heel bijzonder mens.

27. Je was een juweel,
een diamant, die door het leven
in al zijn facetten is geslepen.

28. Het verdriet om zijn heengaan
kan nooit zo groot zijn,
als de vreugde en liefde
die hij ons geschonken heeft.

29. Genoten heb ik van je humor.
Gekoesterd heb ik me aan je warmte.
Bewonderd heb ik je om je vechtlust.
Dag lieve kanjer.

30. Sterven doe je niet ineens,
maar af en toe een beetje.
En alle beetjes die je stierf, ’t is vreemd
maar die vergeet je.
Het is je vaak zelf ontgaan, je zegt:
“Ik ben wat moe”.
Maar op een keer
dan ben je aan je laatste beetje toe.

31. Als het donker genoeg is,worden de sterren zichtbaar.

32. Wat is het leven van een mens?
Een voetstap in het zand
die weer wordt weggevaagd,
wanneer de vloed de grens verplaatst
tussen zee en strand.

33. The story of life is quicker
than the wink of an eye.
The story of love
is hello and goodbye
until we meet again.

34. Those who are loved don’t go away.
They walk beside us every day.
Unseen, unheard, but always here.
Still loved, still missed, still very dear.

Gedichten ziekte

1. Als leven lijden wordt, is rusten goed.

2. Het is goed zo…

3. God heeft ons geen kalme reis beloofd,
maar wel een behouden aankomst.

4. Het laatste beetje is nu op, veel had ik te verduren.
Het kaarsje is nu opgebrand, gedoofd zijn alle vuren.
Voor mij die het aangaat, is het niet erg,
ik heb genoeg geleden.
Voor hen die ik achterlaat: “Vaarwel en wees tevreden.”

5. Rust nu maar uit, je strijd is gestreden.
Je hebt het zo ontzettend moedig gedaan.
Niemand kan begrijpen hoe je hebt geleden.
Niemand kan voelen wat je hebt doorstaan.

6. Opgewekt en zorgzaam, nooit vragend, nimmer klagend.
Moedig ging je door, steeds weer, tot op het laatste moment.
Het wilde niet meer.

7. Je was een rots in de branding
en koerste recht door zee.
Je trotseerde storm en golven,
alleen… je had de wind niet mee.

Gedichten onverwacht

1. Soms zou ik willen
dat gisteren nooit voorbij ging,
omdat vandaag alles zo anders is.

2. De lucht is vol grijze regenwolken.
Het is triest om ons heen.
Alles huilt.

3. Midden in het leven, nog zoveel te geven.
Ideeën en plannen te over, in één keer voorbij…

4. Toen kwam die onverwachte dag,
die dag dat de stilte kwam…

5. Opeens was er nog zoveel te zeggen.
Opeens was er nog zoveel te vragen.
Opeens is het te laat.

6. Samen nog zoveel plannen.
Samen nog zoveel te doen.
Onvoorstelbaar – onvoorspelbaar
wat de dood met deze plannen kan doen.

7. Er zijn tranen die niet gedroogd willen worden.
Er is verdriet dat niet gedeeld kan worden.
Er is een leegte die niet raakt opgevuld.

8. Abrupt weggerukt uit ons midden,
maar alles draait voort.
Je blijft in ons hart,
daar waar je hoort!

9. Niet te begrijpen, niet te bevatten.
Het noodlot is niet in te schatten.

10. Plotseling verdwenen, waarom jij?
Ik doe mijn ogen dicht en haal je terug.

11. Midden in het leven en dan dat ene moment…

12. Zeg me dat het niet zo is,
zeg dat het niet waar is.

13. Gisteren
momenten van vreugde, leven en trouw.
Vandaag
alleen afscheid, verdriet en rouw.

Gedichten dementie

1. Herinner mij, maar niet in sombere dagen.
Herinner mij in stralende zon,
hoe ik was toen ik alles nog kon.

2. Verder van de wereld weg,
elke dag een beetje
dichter naar de hemel toe,
elke dag een treetje.

3. Langzaam vervaagden herinneringen,
gleden jouw gedachten weg
en nam je afscheid van ons.
Nu nemen wij afscheid van jou.

4. Het verlies was er al voor het einde.
De rouw voordat het afscheid kwam.
Toen die onzekere verwarring,
die bezit van je gedachten nam.

5. Hij/zij heeft zijn/haar strijd gestreden.
Zijn/Haar wereld werd steeds kleiner om hem heen.
Hoe hij/zij in stilte heeft geleden,
weet niemand: hij/zij alleen.

6. Nooit vergeet ik wie jij was,
voordat gewone dingen
gestaag in jouw herinnering vergingen.

7. Als ik de dingen niet meer weet,
als ik de namen niet meer ken
en wat ik weet meteen vergeet,
zodat ik onherkenbaar ben,
denk dan aan de weg door mij gegaan,
zo heb ik het niet voor niets gedaan.

8. Ik neem geen afscheid van de dingen,
maar alles neemt afscheid van mij.

9. Geestelijke spinnenwebben
Gevangen in tijd
Geen grip hebben
Eindelijk bevrijd!

10. Het pad omhoog liep naar beneden.
De voeten zochten zich een spoor
naar de top die lag in het verleden.
Het geheugen ging hem hierin voor

Teksten ziekte

1. Na een goed leven en een korte strijd/kortstondig ziekbed is overleden mijn lieve man/vrouw,
onze bijzondere vader/moeder en fantastische opa/oma

2. Na een korte periode van ziekte, waarin wij hoopten op herstel, is nu toch tot ons grote verdriet
overleden mijn/onze …

3. Na een periode van strijd tegen een slopende ziekte en vele dapper ondergane
behandelingen, is van ons heengegaan mijn innig geliefde man/vrouw, onze zorgzame
vader/moeder en fijne opa/oma

4. Na een moedige/dappere maar oneerlijke strijd is, toch nog onverwachts, overleden …

5. Na een periode van afnemende gezondheid is rustig ingeslapen mijn maatje …

6. Na een kortstondig/langdurig ziekbed is, na het Heilig Sacrament der Zieken te hebben
ontvangen, overleden mijn/onze …

7. Aan het einde van een lang en goed leven is, na een waardig gedragen ziekte,
overleden mijn/onze …

8. Ondanks zijn/haar positieve instelling en enorme vechtlust heeft hij/zij deze strijd niet
kunnen winnen. Met veel verdriet geven wij u kennis van het overlijden van mijn/onze …

9. Even waardig en dapper als hij/zij zijn/haar ziekte heeft gedragen, stierf mijn dierbare man/
vrouw en onze unieke vader/moeder …

10. Tot het laatst vervuld van hoop, maar door zijn/haar lichaam in de steek gelaten, is vredig en
omringd door zijn/haar dierbaren van ons heengegaan mijn/onze …

11. Met al zijn/haar strijdlust en wilskracht heeft hij/zij de strijd niet kunnen winnen.Na alle fijne jaren die wij met hem/haar mochten beleven, hebben wij afscheid moeten nemen
van mijn/onze …

12. Bedroefd, maar ook dankbaar dat een verder lijden hem/haar bespaard is gebleven,
stellen wij u in kennis van het overlijden van mijn/onze …

13. Verdrietig, maar ook met diep respect voor de wijze waarop hij/zij zijn/haar ziekte wist
te dragen, geven wij u kennis van het overlijden van mijn/onze …

14. Bewonderenswaardig zijn/haar levenskracht. Sterk in zijn/haar strijd. Moedig heeft hij/zij losgelaten.

15. Hoewel wij wisten dat hij/zij ziek was, overleed toch nog onverwachts …

16. Met veel verdriet, maar ook met diepe bewondering voor de wijze waarop hij/zij
zijn/haar strijd heeft gestreden, delen wij u mede dat in zijn/haar vertrouwde omgeving is
ingeslapen/overleden mijn/onze …

Teksten onverwacht

1. Zo ben je er, zo ben je er niet meer.

2. Met verslagenheid en onuitsprekelijk verdriet geven wij u kennis dat, voor ons veel te vroeg
en geheel onverwacht, is heengegaan mijn/onze …

3. Onwezenlijk, oneerlijk, niet te begrijpen. Wij zullen verder moeten zonder …

4. Tot ons grote verdriet is zeer onverwacht overleden …

5. Zeer bedroefd, maar met een onuitwisbare herinnering aan zijn/haar leven, hebben wij
onverwachts afscheid moeten nemen van mijn/onze lieve …

6. Midden in het leven en dan dat ene moment. Plotseling hebben wij afscheid moeten nemen van …

7. Mijn fantastische man/vrouw en onze geweldige vader/moeder is plotseling overleden.
Waarom zo vroeg? Wij zijn heel erg dankbaar voor wat hij/zij voor ons heeft betekend.

8. Woorden schieten tekort om ons verdriet te omschrijven nu wij zo plotseling afscheid hebben
moeten nemen van …

9. Na alle fijne jaren die wij met hem/haar mochten beleven, hebben wij onverwachts afscheid
moeten nemen van mijn/onze …

10. Opeens is het niet meer dan …, maar toen…
Verbijsterd laten wij u weten dat is overleden … Wat zullen we hem/haar missen!

11. In de kracht van zijn/haar leven ging totaal onverwacht van ons heen mijn/onze onvergetelijke …

12. Met onbeschrijfelijk verdriet geven wij u kennis van het plotseling overlijden van mijn/onze …

Teksten ongeval

1. Een noodlottig ongeval heeft een voortijdig einde gemaakt aan het leven van mijn/onze …
Wij hebben geen woorden voor ons verdriet.

2. Vol ongeloof en met ontzetting delen wij u mede dat na een noodlottig ongeval van ons
is heengegaan mijn/onze …

3. Door een tragisch ongeval is ons plotseling ontvallen mijn/onze …

4. In de bloei van zijn/haar leven en met nog zoveel plannen voor de toekomst, is na
een tragisch ongeluk uit ons leven weggerukt mijn/onze …

5. Tijdens het uitoefenen van zijn/haar werk is een ongeluk hem/haar fataal geworden.

6. Onze lieve … is om het leven gekomen.

Teksten euthanasie

1. Tot het laatst de regie in eigen hand.

2. Moegestreden heeft hij/zij voor een weloverwogen stap gekozen, zodat hij/zij nu
de rust heeft gevonden waar hij/zij zo naar verlangde.

3. Met respect voor zijn/haar beslissing geven wij kennis van het overlijden van mijn/onze …

4. Op een door hem/haar zelf uit overtuiging gekozen wijze, is overleden mijn/onze …

5. Hij/zij koos voor het leven.
Leven werd lijden.
Hij/zij koos voor de dood.
Een dapper besluit.

6. Het is niet makkelijk het leven los te moeten laten.
Wij bewonderen … voor zijn/haar moed.

7. Uiteindelijk had jij er vrede mee. Wij hebben het dus ook.

8. Gedreven door het leven. Gedreven voor herstel. Gedreven om waardig te overlijden.

Teksten algemeen

1. Bedroefd, omdat wij hem/haar moeten missen, maar ook dankbaar dat wij hem/haar
zo lang in ons midden mochten hebben, laten wij u weten dat op …-jarige leeftijd
is overleden mijn/onze …

2. Intens verdrietig delen wij u mede dat er een einde is gekomen aan het leven van mijn/onze …

3. Na een werkzaam en liefdevol leven is heden van ons heengegaan/overleden mijn/onze …

4. Stil van verdriet, maar dankbaar voor alle liefde die wij van hem/haar mochten ontvangen,
geven wij u kennis van het toch nog plotselinge heengaan van mijn/onze …

5. We zijn er naar toe gegroeid. Desondanks is het afscheid nemen voor ieder van ons moeilijk.
In de leeftijd van … jaar is overleden …

6. Bedroefd, maar trots op wie en hoe hij/zij was, hebben wij afscheid moeten nemen
van mijn/onze …

7. Na een leven dat gekenmerkt werd door eenvoud, goedheid, bezorgdheid, eerlijkheid
en liefde, is overleden mijn/onze …

8. Tot op het laatste moment intensief betrokken bij alles wat hem/haar dierbaar was,
is toch nog plotseling overleden mijn/onze dierbare/zorgzame/lieve/fijne …

9. We hebben je los moeten laten, maar zijn dankbaar dat we je hebben mogen begeleiden
in je laatste levensfase. Dag lieve …

10. Bedroefd, maar oprecht dankbaar voor wat hij/zij voor ons heeft betekend, delen wij u
mede dat mijn man/vrouw, onze vader/moeder en opa/oma op …-jarige leeftijd van ons
is heengegaan.

11. In alle rust is overleden mijn/onze onvergetelijke …

12. Intens verdrietig hebben wij afscheid moeten nemen van mijn/onze …

13. Verdrietig, maar vervuld van mooie en fijne herinneringen, hebben wij afscheid moeten
nemen van …

14. Heden overleed in zijn/haar vertrouwde omgeving, omringd door allen die hem/haar
lief waren, mijn/onze …

15. Rotsvast overtuigd van een leven na de dood, heeft hij/zij zijn/haar aardse bestaan losgelaten.

16. Geroerd door zijn/haar overlijden, maar trots op wie hij/zij was, hebben wij afscheid genomen van …

17. Actief, intens, vol humor, creatief en vol liefde dat was mijn/onze …
Wat zullen we hem/haar missen.